Leden

Een vereniging bestaat per definitie uit leden, zij staan dan ook centraal in de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

U kan op deze ledenpagina de deontologische code van de VVS nalezen. Alle VVS-leden erkennen deze deontologische code te onderschrijven door het betalen van hun lidmaatschap.

Verder worden hier de voordelen van een VVS-lidmaatschap toegelicht, alsook worden de verschillende criteria voor de verschillende categorieën van VVS-leden op een rij gezet.

Klinisch werkzame VVS-seksuologen kunnen tevens aansluiten bij één van de actieve intervisiegroepen in Vlaanderen.

Tot slot kan u op deze pagina ook eerder verschenen VVS-nieuwsbrieven raadplegen.