Nieuwsbrief juni 2017

---

Overgangsmaatregelen psychotherapie
geschrapt door Grondwettelijk Hof

De nieuwe wet inzake de geestelijke gezondheidzorgberoepen die inging op 1 september 2017 bevat een hele reeks bepalingen. Eén daarvan was een regeling rond de erkenning van de titel van ‘psychotherapeut’. Er werd vastgelegd aan welke voorwaarden iemand moest voldoen om zichzelf psychotherapeut te mogen noemen in de toekomst (nieuwe trajecten). Daarnaast kwamen er ook overgangsmaatregelen voor mensen die nu al bezig waren aan een traject of al een praktijk hadden.

Die laatste waren gecontesteerd. Ze waren weliswaar ruim, maar tegelijk creëerden ze ook twee categorieën van ‘psychotherapeuten’: degenen die autonoom mochten blijven werken, en degenen die moesten werken ‘onder toezicht’. Heel wat VVS-leden die niet erkend waren binnen het wettelijk kader van een ander zorgberoep, vielen in deze laatste categorie.

Meer dan 140 personen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof. Het resultaat van de procedure ten gronde is dat het Grondwettelijk Hof de overgangsmaatregelen (artikel 11) heeft geschrapt uit de wet. De regelgeving voor de nieuwe trajecten, en alle andere opgenomen bepalingen, blijven ongewijzigd.

Juridisch gezien betekent dit dat “… personen die, vóór de inwerkingtreding van de wet, de psychotherapeutische praktijk uitoefenden zonder te voldoen aan de vereisten van die wet, die praktijk kunnen blijven uitoefenen in afwachting dat de wetgever de nodige overgangsmaatregelen neemt om de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid te herstellen.”

Het is momenteel onduidelijk of de minister stappen zal zetten om nieuwe overgangsmaatregelen uit te werken, en in welke richting die zullen gaan. Wellicht wacht men nog op uitspraken in een aantal andere procedures, om dan te bekijken of en hoe de wet globaal wordt aangepast. Er staat geen deadline op deze aanpassingen.

VVS en SSUB volgen de situatie op en blijven in ieder geval vragende partij voor een regeling die maakt dat alle VVS leden die een meerjarige psychotherapieopleiding met succes hebben beëindigd, en een praktijk hebben, ook toegang houden tot de titel van psychotherapie.

Het volledig arrest van het Grondwettelijk Hof vindt u hier.

http://www.psychology-integration.eu/wp-content/uploads/2017/05/170316-Arrest-NL.pdf

---

Studiedagen en congressen

12/10/17 De mythe van libido - impact chronische ziekten

Prof. Ellen Laan, drs. Peter Leusink en dr. Herman Leliefeld laten hun licht schijnen over het boeiende samenspel tussen lichaam, geest en seksualiteit op het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie. Meer info.

24/11/17 Wetenschapsdag NVVS - It takes three to tango

 In november is het verzamelen in Utrecht rond het thema seksualiteit en chronisch somatische ziekten. Lees hier meer.

---

Publicaties en boeken

28/6/17 The transgender handbook-a guide for transgender people, their families and professionals

The transgender handbook - a guide for transgender people, their families and professionals

Walter Pierre Bouman en Jon Arcelus (Nottingham National Centre for Transgender Health, UK) brachten een prachtig, vlot leesbaar handboek uit dat een overzicht biedt van een breed spectrum aan onderwerpen waar transgender personen, van kindertijd tot later in het leven, mee geconfronteerd kunnen worden. Meer dan 40 internationale specialisten schreven mee aan hoofdstukken over medische en chirurgische behandeling, seksualiteit, mentale …Lees meer.

14/2/16 Handbook of clinical sexuality for mental health professionals, 3rd edition

Handbook of clinical sexuality for mental health professionals, 3rd edition

Stephen B. Levine, Candace B. Risen en Stanley E. Althof zorgden voor een nieuwe editie van dit essentiële handboek, met ge-update DSM-5 diagnoses en de laatste wetenschappelijke gegevens doorheen 34 hoofdstukken.

---

Media

Campagne seksmythes op komst!

Sensoa lanceert na de zomer een nieuwe campagne waarin enkele mythes rond seksualiteitsbeleving worden weerlegd. Op basis van wetenschappelijke literatuur, zoals bijvoorbeeld het Sexpert-onderzoek, zijn mythes geselecteerd. 200 professionals en bijna 200 studenten hebben hun opmerkingen en aanvullingen gegeven bij deze selectie; experten lezen de finale teksten na. Sensoa bedankt alvast het VVS-bestuur voor de nauwe samenwerking, alsook alle VVS-leden die te tijd hebben genomen om aanvullingen te maken.

E-health modules Therapieland: gratis pilot

Therapieland ontwikkelt modules die hulpverleners en hun cliënten ondersteunen bij behandelingen. Vlaamse therapeuten kunnen proeven van dit e-health platform om zo een beeld te krijgen van de GGZ in Vlaanderen en te testen of de modules moeten worden aangepast naar Vlaanderen. Meer info bij Sylvia de Graaf.

---

Varia

Evaluatie van Zanzu.be

Sensoa vraagt om Zanzu.be, de informatiebron over seksuele gezondheid en seksualiteit voor nieuwkomers, asielzoekers, vluchtelingen, én hulpmiddel voor professionals, te evalueren. Deelname biedt kans op een vorming van Sensoa (t.w.v. 50 euro). Start de enquête hier.

---

En tot slot...

Doorverwijsgids

Ben je werkzaam als seksuoloog en aangesloten bij de VVS, maar kan je je gegevens niet terugvinden op de doorverwijsgids? Neem dan contact op met Els Elaut voor meer informatie.

Supervisie

Op zoek naar een supervisor? Een lijst van VVS-supervisoren kan je raadplegen op de website.

Vacatures

Check zeker af en toe de website voor nieuwe vacatures! Iedereen die graag nieuwe werkmogelijkheden bekend wil maken, kan contact op nemen met secretariaat@seksuologen-vlaanderen.be!

---

 Vragen bij de nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige items? Publicaties of studiedagen die andere VVS-leden zeker niet mogen missen? Contacteer  nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be !