Nieuwsbrief september 2017

---

Studiedagen en congressen

9/10/17 Studiedag Transgenderzorg: psychosociale kant

Op maandag 9 oktober 2017 organiseert Sig vzw een studiedag voor professionele hulpverleners, gezinsbegeleiders, CAW/CGG-medewerkers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de psychosociale aspecten van een gendertransitie. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste concepten, wetenschappelijk onderzoek over mentaal welzijn van transpersonen, de huidige protocollen en het zorgpad. Tot slot wordt ook dieper ingegaan op wat de noden van partners en kinderen van … Lees meer.

12/10/17 De mythe van libido - impact chronische ziekten

Prof. Ellen Laan, drs. Peter Leusink en dr. Herman Leliefeld laten hun licht schijnen over het boeiende samenspel tussen lichaam, geest en seksualiteit op het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie. Meer info.

24/11/17 Wetenschapsdag NVVS - It takes three to tango

In november is het verzamelen in Utrecht rond het thema seksualiteit en chronisch somatische ziekten. Lees hier meer.

18 en 19/1/2018 Cursus Andrologie te Leuven

Op 18 en 19 januari organiseren de EAA centers van Brussel, Gent en Leuven een tweedaagse cursus andrologie. Lees meer.

---

Media

Sensoa tackelt seksmythes en zet huisartsen aan te praten over seksuele gezondheid

Nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. Seksuologen geven aan dat steeds meer koppels zich zorgen maken over (onrealistische) verwachtingen en nood hebben aan ‘normaliserende’ boodschappen. Het lijkt nochtans alsof iedereen ondertussen wel weet dat de gemiddelde seksfrequentie van de Vlaming niet 2 tot 3 maal per week is, het gemiddelde ligt op 1,2. Toch blijken dit soort misvattingen door herhaling ‘ingesleten’ in de geesten: “Je weet het wel maar toch….” Tijd om die seksmythes te ontkrachten, vonden ze bij Sensoa. Lees meer.

Oproep van Sensoa aan seksuologen

Sensoa wil ook via seksuologen een verspreiding en bekendmaking naar huisartsen in beweging zetten. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Steekkaarten zijn voor seksuologen gratis ter beschikking als ondersteuningsmiddel om zelf de stap te zetten naar de huisarts. Denk je aan manieren of initiatieven om de steekkaart (en onderliggende boodschappen) te gebruiken of verder te verspreiden, contacteer ruth.borms@sensoa.be. Lees meer.

---

En tot slot...

Doorverwijsgids

Ben je werkzaam als seksuoloog en aangesloten bij de VVS, maar kan je je gegevens niet terugvinden op de doorverwijsgids? Neem dan contact op met Els Elaut voor meer informatie.

Supervisie

Op zoek naar een supervisor? Een lijst van VVS-supervisoren kan je raadplegen op de website.

Vacatures

Check zeker af en toe de website voor nieuwe vacatures! Iedereen die graag nieuwe werkmogelijkheden bekend wil maken, kan contact op nemen met secretariaat@seksuologen-vlaanderen.be!

---

 Vragen bij de nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige items? Publicaties of studiedagen die andere VVS-leden zeker niet mogen missen? Contacteer  nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be !