Nieuwsbrief juli 2013

Website = online!

De vernieuwde VVS-website is klaar en terug te consulteren! Op www.seksuologen-vlaanderen.be kan je zoals steeds seksuologisch nieuws, beroepsgerelateerde informatie en uiteraard de 'doorverwijsgids' terugvinden.

Ben je er door het begin van de zomervakantie nog niet toe gekomen om je gegevens online in te geven? Dat kan nog steeds via deze link. Gaf je als lid je gegevens al in én laadde je je diploma's al op, maar kan je jezelf toch niet terugvinden in de doorverwijsgids? Mail dan naar secretaris@seksuologen-vlaanderen.be voor informatie en hulp om dit zo snel mogelijk geregeld te krijgen!

Je gegevens wijzigen kan vanaf nu steeds via de website met je gekozen wachtwoord. Log hiervoor in via de ledenpagina.

VVS lidmaatschap en erkenning (klinisch) seksuoloog

Het verhaal van de erkenning van de seksuoloog als 'nieuw gezondheidszorgberoep' is intussen een verhaal van lange adem geworden. Een ingewikkeld kluwen van verschillende wetsvoorstellen, opleidingscentra en aanbevelingen in het veld maken de discussie moeilijk om te volgen. Om uit deze impasse te komen heeft het bestuur beslist om zelf kwaliteitscriteria voor seksuologen op te stellen.

Zoals ook eerder via mail gecommuniceerd werd, blijven de vroegere regels voor het lidmaatschap gelden tot eind 2014. Vanaf 2015 gelden een aantal nieuwe regels omtrent een erkenning als VVS seksuoloog en klinisch seksuoloog door onze beroepsvereniging. U kan deze uitvoerig nalezen op de ledenpagina van de website.

Het bestuur zal, in het kader van overgangsmaatregelen, in de zomer van 2014 een dubbele oproep doen naar alle leden en de nodige formulieren ter beschikking stellen.
(1) Leden die niet voldoen aan de nieuwe criteria voor VVS seksuoloog (bv. Nederlands diploma seksuologie of gelijkwaardig door ervaring) kunnen op dat moment een erkenningsdossier indienen om gelijkschakeling aan het Masterdiploma te vragen en alsnog erkend te worden als VVS seksuoloog.
(2) Klinisch werkzame leden die wel voldoen aan de nieuwe criteria voor VVS seksuoloog dienen vóór het hernieuwen van hun lidmaatschap voor 2015 een erkenningsaanvraag in te sturen tot klinisch seksuoloog. Deze erkenning is vanaf 2015 nodig om op de doorverwijsgids vermeld te blijven onder de categorie 'hulpverlening'.

Klachten- en -Tuchtprocedure

De lancering van de nieuwe website was voor het bestuur een goed moment om werk te maken van een vernieuwde Klachten- en -Tuchtprocedure. De twee procedures zijn integraal na te lezen op de website. Lees hier meer.

Oproep!

Het bestuur wenst een oproep te doen naar geïnteresseerde leden met een interesse in deontologie en ethiek die zich graag willen engageren om deel uit te maken van de Klachtencommissie of de Tuchtraad. Concreet zijn we op zoek naar drie  leden (statuut gewoon lid) voor de Klachtencommissie en naar vijf  'senior' leden (minimaal 10 jaar lidmaatchap) die willen zetelen in de Tuchtraad. De werkbelasting voor deze geëngageerde leden hangt af van het aantal klachten die de VVS ontvangt. Een voorzichtige inschatting op basis van de vorige jaren doet vermoeden dat dit om een zeer laag getal  gaat.

Geïnteresseerde leden kunnen steeds email naar klachten@seksuologen-vlaanderen.be voor meer informatie.

Wetenschappelijk nieuws

The Value(s) of Sexual Diversity, Third International Conference of the International Network for Sexual Ethics and Politics (INSEP). 14-16th October 2013, Ghent University, Belgium

12th Congress of the European Federation of Sexology, joined by the 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), 29th January- 1st February 2014, Istanbul

Een kritische kijk op een nieuw wetenschappelijk tijdschrift: Porn Studies: Call for papers en een kritische noot

Publicaties

DSM 5

Onlangs verscheen een nieuwe editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of DSM 5. Klik hier voor een overzicht van een aantal wijzigingen in deze editie.

Porno? Chic! How pornography changed the world and made it a better place (Brian McNair)

Klik hier voor meer info over dit boek.

 Vragen bij de nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige items? Contacteer Sam Geuens via nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be