Nieuwsbrief juni 2013

Beste VVS-lid,

De tijd staat niet stil en dus de VVS ook niet! Eind vorig werkjaar werd besloten dat de VVS en zijn uithangbordjes (de website en de nieuwsbrief) wel een make over verdiend hadden. Met veel ijver werd op zoek gegaan naar de mensen met de juiste expertise en kunde maar eveneens de juiste mindset om samen met het VVS bestuur een nieuwe huisstijl te ontwikkelen.

Na lang zoeken werd een partner gevonden in Rekall Design. Samen met hen werd aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe site die niet enkel fris en aantrekkelijk wilde ogen, maar tegelijkertijd eenvoudig te gebruiken was voor leden en andere geïnteresseerden. Speciale aandacht werd besteed aan het omvormen van de oude Carta Sexuologica tot een nieuwe Doorverwijsgids. Gebruiksvriendelijkheid voor cliënten en doorverwijzers op zoek naar een hulpverlener, vormingsmedewerker of onderzoeker was het doel. Om er zeker van te zijn dat alles goed functioneert bij de lancering van de vernieuwde site, doet het bestuur met Rekall Design momenteel de laatste aanpassingen.

We zijn er dus bijna... Het enige wat verder nog ontbreekt zijn de gegevens van de VVS-leden. Zoals eerder aangekondigd nodigen wij alle huidige leden van harte uit om via deze link uw gegevens voor de eerste keer zelf online in te geven.


Wat is nieuw in dit online inschrijvingsformulier?

(1) de benamingen van ledencategorieën:

-student-leden zijn studenten van de Master Seksuologie (KU Leuven) of de Permanente Vorming Seksuologie (Universiteit Gent). Zoals altijd het geval was, worden student-leden niet vermeld op de Doorverwijsgids. Ook zij worden echter sterk geadviseerd om zich online aan te melden, vanaf nu verloopt het VVS-secretariaat namelijk volledig elektronisch! Adresinformatie e.d. kan vanaf nu steeds zelf via de site worden aangepast met je persoonlijke login.

-gewone leden zijn alle huidige werkende leden. Van klinisch werkzame leden wordt in het nieuwe inschrijvingsformulier een mogelijkheid aangeboden om ook gevolgde psychotherapeutische opleiding(en) in te geven. Momenteel blijven echter de oude lidmaatschapscriteria geldig! De eerder via mail doorgestuurde criteria zullen pas van kracht gaan eind 2014. Indien u lidgeld betaalde voor 2013, blijft u gedurende de rest van het jaar gewoon lid! U kan dus gerust invoeren wat u al dan niet reeds volgde aan opleidingen.

(2) de vraag om scans van uw diploma's/inschrijvingsbewijs up te loaden:

Gezien de technologie het ons vandaag toestaat, wenst de VVS graag te starten met een betere inventarisatie van en kwaliteitscontrole op de eigen leden. Na het  invullen van het online formulier zal u gevraagd worden om scans van de diploma's of getuigschriften van uw vooropleiding, opleiding tot seksuoloog en eventuele psychotherapeutische opleiding up te loaden. Student-leden vragen we om een inschrijvingsbewijs van hun universiteit up te loaden. Uw gegevens komen pas terecht in onze ledendatabase wanneer u ook deze scans mee upload. De gegevens van gewone leden worden pas gepubliceerd op de Doorverwijsgids na het uploaden van alle genoemde diploma's of getuigschriften. Hou dus alvast deze documenten klaar, alsook een scan van een pasfoto indien u dat zou wensen op uw persoonlijke pagina op de Doorverwijsgids.

(3) een automatische verzending van uw betalingsbewijs:

De belastingskoorts heerst overal... Indien u graag snel uw betalingsbewijs voor de betaling van uw lidgeld voor 2013 ontvangt, kunnen wij u enkel opnieuw aanmoedigen om uw gegevens zo snel mogelijk online in te voeren. De hernieuwde site laat de secretaris namelijk toe om de betalingsbewijzen hierna via email te verzenden.

Klik dus snel op deze link om uw gegevens in te voeren via het online formulier! Opdat de vernieuwde website -mét complete Doorverwijsgids- zo snel mogelijk zou kunnen worden gelanceerd, mogen wij u vragen om binnen 14 dagen na ontvangst van deze mail uw gegevens in te voeren?

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Els Elaut op secretaris@seksuologen-vlaanderen.be!