Nieuwsbrief zomer 2015

---

Wijzigingen binnen het bestuur

De VVS is een dynamische vereniging die zich steeds hertekend. Ook intern zorgt dit soms voor de nodige verschuivingen, in dit geval een dubbel afscheid. Jesse Verschuren en Ilse Penne geven in het najaar de fakkel door aan hun opvolgers. Volledig verdwijnen ze zeker niet, als seksuologen blijven ze lid van de VVS!  

Ilse en Jesse, bedankt voor jullie jarenlange inzet als bestuursleden, als voorzitter en als penningmeester!

Een voorzitter neemt afscheid en we verwelkomen een nieuwe voorzitter: Alexander Witpas. Ook verwelkomen wij graag leden met zin in meer VVS in ons bestuur! Leden die het voelen kriebelen om mee de verdere toekomst van de VVS als vereniging en de seksuologie in Vlaanderen uit te tekenen zijn steeds welkom! Laat het ons weten op voorzitter@seksuologen-vlaanderen.be!

Eerste VVS Schrijfdag

Heb jij een maatschappelijk ei dat niet vanzelf uitkomt? Dan bieden wij je op 12/12/15 een broedplaats in de vorm van de eerste VVS Schrijfdag! Als VVS willen we vaker deelnemen aan het maatschappelijk debat, met onderbouwde en constructieve standpunten. Meer info vind je hier!

---

Wetenschappelijk nieuws

Ledenpublicatie: 

Psychoanalyse als seksuologie? Libido van gesel tot gezel

Dit boek brengt interessante inzichten samen over seksualiteit vanuit een psychoanalytisch denkkader, het boek werd mede mogelijk gemaakt onder redactie van klinisch seksuoloog VVS en psychoanalyticus Koen Baeten. Meer info vind je hier

---

Studiedagen

01/09-31/12/2015 Studiedagen Rapunzel 

Rapunzel VZW komt in het najaar met een uitgebreid aanbod vormingen voor professionals vanuit een synamische systeemvisie op hulpverlening. Meer info vind je hier.

25-26/09/2015 Sexual functioning in women dealing with infertility and/or endometriosis

Voor een update van je klinische kennis mbt relationele en seksuele moeilijkheden bij infertiliteit en endometriose kan je op 25 en 26 september afzakken naar de KULeuven. Meer info lees je hier!

Studiedagen Sensoa 

20 en 27/10/2015 Online / Offline

Een speelse en interactieve vorming over de seksuele leefwereld van jongeren. Meer info vind je hier!

22/10/2015 Sport met Grenzen

Een praktische vorming over hoe te reageren in lichamelijke of seksuele situaties voor, tijdens of na sporttrainingen. Lees hier meer.

Studiedagen Context - UZLeuven

15/10/2015 Wat met de Liefde?

Een symposium ove de plaats van liefde vandaag en in de toekomst, in de consultatiekamer en in onze maatschappij. Meer info vind je hier

13/11/2015 Het 1ste gezinstherapeutisch gesprek

Een workshop met Peter Rober over een dialogische en feedback geïnspireerde aanpak bij de opstart van gezinsbegeleidingen. Meer info vind je hier

18-19/02/2016 

Techniques of Grief Therapy

Het Context Team van het UZLeuven nodigt in het voorjaar van 2016 Robert Neimeyer uit om te spreken over verlies en relaties. Meer info vind je hier

---

'Klinisch seksuoloog VVS' - Oproep registratie

Sinds de zomer 2014 kunnen alle klinisch actieve leden hun aanvraag tot erkenning als klinisch seksuoloog indienen. Velen onder jullie deden reeds hun aanvraag. Intussen telt Vlaanderen vandaag 83 erkende Klinisch Seksuologen VVS.

Je erkenning aanvragen of een traject naar erkenning opstarten kan nog steeds via erkenning_klinischseksuoloog@seksuologen-vlaanderen.be.

---

Supervisie

Voor startende collega's is er het erkenningstraject tot klinisch seksuoloog VVS. Als onderdeel van dit traject word je verondersteld supervisie te volgen bij een erkend VVS-supervisor.

Op zoek naar een supervisor? Een lijst van supervisoren VVS kan je raadplegen op de website.

---

Vacatures

Check zeker af en toe de website voor nieuwe seksuologie-vacatures in Vlaanderen. Leden die graag via de website nieuwe werkmogelijkheden bekend maken kunnen altijd contact op nemen met secretariaat@seksuologen-vlaanderen.be!

---

 Vragen bij de nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige items? Publicaties of studiedagen die andere VVS-leden zeker niet mogen missen? Contacteer  nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be !