Nieuwsbrief september 2016

---

Uitnodiging: hoe bereik jij de huisarts?

Sensoa wil samen met seksuologen bekijken op welke manier (huis)artsen meer betrokken kunnen worden op het thema seksualiteit. Praten over seksualiteit met patiënten is vaak geen evidentie voor huisartsen. Hierdoor raken sommige patiënten niet tot bij de juiste hulpverlening. Heb jij ervaring met huisartsen? Tegen welke hindernissen loop je aan? Welke uitdagingen kom je tegen? Wat zijn jouw succesformules? Kom af en deel ze! Of ben je geïnteresseerd in wat Sensoa aanbiedt naar huisartsen? En op welke manier we elkaar hierin kunnen versterken?

Dit overleg wil verder gaan op de eerdere talrijke enthousiaste reacties van seksuologen op de oproep om vorming te geven aan huisartsen. We willen verdergaan en samen exploreren wat er mogelijk is, naast de trainingen via LOK pakketten, om de huisarts te betrekken.

Overlegmomenten: 10 oktober 2016 9u30-12u30 en 20 oktober 2016 19u-22u
Inschrijven per email naar ruth.borms@sensoa.be met vermelding datum.

---
22/09/2016 Het grote seksgesprek met Wim Slabbinck

22/09/2016 Het grote seksgesprek met Wim Slabbinck

Seksuoloog Wim Slabbinck schreef een boek 'Waarom mannen geen seksboeken kopen'. Naar aanleiding hiervan gaat hij op 22 september 'Het grote seksgesprek' aan. Lees meer.

---

25/02/2017 save the date: Terugkomdag 2017

Naar jaarlijkse gewoonte schotelen we jullie een boeiend klinisch programma voor op de vierde zaterdag van februari, gevolgd door een Algemene Ledenvergadering.
Schrijf alvast 25 februari in de agenda!

---

Wetenschappelijk nieuws

Onderzoekers stellen dat seksuele tevredenheid eerste jaar toeneemt om daarna te dalen

Wanneer je net met iemand samen bent, kruip je liefst elke dag samen tussen de lakens. De lust spat er vanaf, maar bij de meeste koppels neemt die intense opwinding na een tijdje af. Gemiddeld breekt dat moment aan na 12 maanden, stellen Duitse onderzoekers nu. Lees hier verder.

---

Studiedagen en congressen

27/10/16 Congresdag LGBT-onderzoek in Antwerpen

Op 27 oktober vindt in Antwerpen de eerste congresdag plaats van het Nederlands-Vlaams netwerk LGBT-onderzoek. Het congres beoogt een interdisciplinaire uitwisseling rond actueel LGBT-onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Meer info vind je in deze aankondiging of op de website.

22/11/2016 'International Perspectives on Gender and Sexuality' te Gent

Dit event wordt georganiseerd door het Center for Research on Culture and Gender (CRCG) van de Universiteit Gent en richt zich zowel naar een academisch als een breder publiek. Toegang is gratis, maar registreren is noodzakelijk. Lees meer.

25/11/2016 Lustrumcongres 'Seks 2.0'

Op vrijdag 25 november 2016 gaat een tweejaarlijks Lustrumcongres (een samenwerking tussen de NVVS, VVS en het Tijdschrift voor Seksuologie) door te Amersfoort. Schrijf je in vóór 1 november! Lees meer.

25/11/2016 Reflectiedag FARA

In het begeleiden van mensen worden hulpverleners onvermijdelijk aangesproken op hun eigen waardenkader. Daarom wil FARA tijd en ruimte creëren om hierover na te denken. Meer info vind je hier.

27/11/2016 I-Brain wetenschapsdag rond 'lust en liefde'

I-Brain is een jaarlijks wetenschapsfestival over hersenonderzoek. Dit jaar koos men voor het thema 'Lust en liefde'. Je kan gratis deelnemen aan dit festival te Gent. Lees meer.

9/12/16 Wetenschappelijk congres 'Seksuele gezondheid' te Brussel

9/12/16 Wetenschappelijk congres 'Seksuele gezondheid' te Brussel

Op 9 december organiseert Sensoa in het Vlaams Parlement de eerste editie van het Wetenschappelijk Congres Seksuele Gezondheid. Het congres wil academici een forum bieden om de resultaten van recent onderzoek naar seksualiteit en relaties voor te stellen aan een breed publiek. Lees meer.

2-4/02/2017 ESSM congres te Nice

Van 2 tot 4 februari 2017 komen Europese specialisten in Sexual Medicine samen in Nice. Abstracts indienen kan nog tot 4 oktober! Meer info.

3 en 10/03/2017 Improvisatietraining voor therapeuten

Lieven Migerode (opleider bij Context) en Suzanne Kempeneers (trainer bij Inspinazie) bieden aan therapeuten (in opleiding) trainingsdagen aan om hun vermogen te verdiepen om op onvoorziene en verrassende situaties in te spelen. Lees meer.

6-8/04/2017 Tweede EPATH congres te Belgrado

Het 2de tweejaarlijkse congres getiteld 'Contemporary Trans Health in Europe: focus on challenges and improvements' gaat door in Belgrado (Servië) van 6 tot 8 april 2017. Deze tweede editie van het succesvolle EPATH congres wil de Europese kennis, klinische vaardigheden, opleiding, rechten en trainingen in transgender gezondheid te bevorderen, en focust dus op uitdagingen en verbeteringen in het Europese continent. Lees meer.

---

Lees eens een masterproef of eindwerk

Ooit wel eens willen uitzoeken hoe het nu zat met bijvoorbeeld de nuances in het debat rond internetporno? Er is weer een nieuwe lichting masterproeven (KU Leuven) en eindwerken (Universiteit Gent) van de band gerold! Lees meer.

---

Doorverwijsgids

Ben je werkzaam als seksuoloog en aangesloten bij de VVS, maar kan je je gegevens niet terugvinden op de doorverwijsgids? Neem dan contact op met Els Elaut voor meer informatie.

Supervisie

Op zoek naar een supervisor? Een lijst van VVS-supervisoren kan je raadplegen op de website.

---

Vacatures

Check zeker af en toe de website voor nieuwe vacatures! Iedereen die graag nieuwe werkmogelijkheden bekend wil maken, kan contact op nemen met secretariaat@seksuologen-vlaanderen.be!

---

 Vragen bij de nieuwsbrief of suggesties voor toekomstige items? Publicaties of studiedagen die andere VVS-leden zeker niet mogen missen? Contacteer  nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be !