Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

23/1/2017 Advies ‘klinische seksuologie’ Hoge Gezondheidsraad

10/04/2017

Vandaag publiceerde de Hoge Gezondheidsraad haar advies over de klinische seksuologie.

Dat is goed nieuws, en een belangrijke mijlpaal in ons traject naar een erkenning van klinische seksuologie als gezondheidszorgberoep.

We zullen binnen het bestuur de inhoud van dit advies de komende dagen nog verder bestuderen. Maar bij een eerste lezing valt op dat heel wat punten aansluiten bij het standpunt van de VVS. Zo pleit het advies voor een erkenning van de klinisch seksuoloog als autonoom gezondheidszorgberoep, op basis van een opleidingstraject met een gevarieerde toegang, maar steeds met een aantal vastgelegde, gemeenschappelijke inhouden en  aantal uren gesuperviseerde praktijk.

Voor alle duidelijkheid: dit is een advies, en de federale minister is niet verplicht om dit advies te volgen. Maar als de minister bij haar voornemen blijft om de klinische seksuologie te regelen, dan is dit een stevige en werkbare basis, één die we sowieso nodig hadden. Wij nemen eerstdaags contact op met het kabinet om, ook samen met SSUB (onze Franstalige zusterorganisatie), te bekijken welke volgende stappen gezet kunnen worden.

De inhoud, en de implicaties ervan zullen zeker ook worden besproken op de komende Algemene Vergadering van 18 februari 2017.

U kan het advies zelf raadplegen op www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9333_seksuologie_a5.pdf