Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

KCE onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg

26/01/2019

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn vaak voorkomend. Volgens de Gezondheidsenquête van 2013 kampt één op drie personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) belangt dan ook iedereen aan.

Op vraag van de interkabinettenwerkgroep (IKW) ‘taskforce GGZ’ voert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een onderzoek uit naar de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen in België. De studie brengt het huidige Belgische zorgaanbod in kaart en beschrijft de voor- en nadelen en de eventuele lacunes in of overlap tussen de bestaande diensten, met als doel de beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen voor de toekomstige organisatie van de GGZ.

Het KCE wil graag uw mening meenemen in de analyse en de beleidsaanbevelingen. Het KCE wil dan ook zoveel mogelijk GGZ-actoren uitnodigen om deel te nemen aan de online enquête. Daarom kan u ook andere personen die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg zoals collega’s, leden of werknemers, uitnodigen door hen deze email door te sturen.

We leggen 13 thema’s rond de Belgische GGZ, die telkens uit een aantal stellingen bestaan, aan u voor. De antwoorden zullen als basis gebruikt worden voor onze beleidsaanbevelingen over de toekomst van de GGZ in België.

Uw inbreng is cruciaal voor het welslagen van het project. Daarom moedigen we u aan, deel te nemen aan de online enquête via deze link in de periode van 24 januari tot en met 24 februari 2019.