Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Oproep van Sensoa aan seksuologen

25/09/2017

Sensoa wil ook via seksuologen een verspreiding en bekendmaking naar huisartsen in beweging zetten. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Steekkaarten zijn voor seksuologen gratis ter beschikking als ondersteuningsmiddel om zelf de stap te zetten naar de huisarts. Denk je aan manieren of initiatieven om de steekkaart (en onderliggende boodschappen) te gebruiken of verder te verspreiden, contacteer ruth.borms@sensoa.be

Oproep aan seksuologen:

Steekkaart: Praten over seksuele gezondheid voor huisartsen.

 

Huisartsen en seksuele gezondheid

Sensoa zet met de steun van de Vlaamse Vereniging voor seksuologie in op het meer bespreekbaar maken van seksuele gezondheid bij de huisarts. Seksuele gezondheid is immers een onderdeel van gezondheid, huisartsen spelen een cruciale rol in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. Uit het Sexpert onderzoek, blijkt dat 85% van de mensen met een verstoorde seksuele disfunctie nog nooit contact heeft gehad met een hulpverlener. Mogelijk weten mensen niet bij wie ze terechtkunnen, denken ze dat hun probleem normaal is of speelt een schaamtegevoel het niet zoeken naar hulp in de hand. Sensoa wil huisartsen ondersteunen om enerzijds seksualiteit pro-actief ter sprake te brengen bij hun patiënten, moeilijkheden of vragen (minimaal) te beluisteren en door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp indien nodig. Praten over seksuele gezondheid is niet altijd evident binnen de huisartsenpraktijk. Nochtans blijkt uit een eigen bevraging dat het overgrote deel van de huisartsen (94%) wel de nood ervaart om seksuele gezondheid meer ter sprake te brengen. De meerderheid van de bevraagde artsen (89,2%) gaf aan dat ze meer kennis willen over seksuele gezondheid; bijna drie vierde (72,5%) wou tijdens een vorming oefenen op hoe te praten over seksualiteit met patiënten. Tot slot, gaven huisartsen aan nood te hebben aan een leidraad om seksuele gezondheid aan te kaarten.

Noden van seksuologen

Na de Sensoa oproep aan de leden van de VVS om vormingen te geven aan huisartsen, werd (wegens de vele reacties) een extra overleg gepland. De nood om meer samen te werken met huisartsen, kwam duidelijk ook langs de zijde van de seksuologen naar boven. Een ‘tool’ die de seksuoloog helpt om pro-actief naar de huisarts te stappen om uit te leggen waar de taak begint en stopt van zowel huisarts als seksuoloog werd als zinvol omschreven. Daarenboven zou de tool ook wat ‘autoriteit’ moeten uitstralen zodat huisartsen het als relevant beschouwen.

 

De steekkaart: Praten over seksuele gezondheid

Sensoa is aan de slag gegaan, in nauwe samenwerking met de VVS, Domus Medica en de Sensoa Huisartsenstuurgroep. Onderzoek en literatuur werd uitgepluisd, praktijkrelevantie werd afgetoetst waardoor de steekkaart vorm kreeg als een theoretisch onderbouwd stappenplan met praktische toepassingen. Enerzijds moet de steekkaart voldoende wetenschappelijke basis uitademen, anderzijds moet het intrinsiek de boodschap geven dat praten over seksualiteit ‘gemakkelijk’ en haalbaar is en zéker geen extra vaardigheden vraagt van de huisarts. Tot slot willen we met deze tool ook de brug tussen seksuologen (en andere specialisten) vergroten door middel van de juiste doorverwijskanalen op te nemen.

 

De steekkaart is een drie-luik waar tekst en uitleg wordt gegeven over theoretische basis en toepassing per stap. Eén zijde is afscheurbaar die letterlijk als steekkaart kan bijgehouden worden waarop de essentie van de stappen en de doorverwijsadressen op vermeld staan. Onderaan de doorverwijsadressen is er ruimte voorzien zodat de seksuoloog die hiermee zelf naar de huisarts stapt, dadelijk de eigen contactgegevens kan toevoegen. Opnieuw om de samenwerking tussen de disciplines te vergroten en zoveel mogelijk drempels weg te werken. Tot slot, de steekkaart heeft iets kleinere afmetingen dan de getuigschriften die de arts uitdeelt (groene briefjes). Wat maakt dat ze daadwerkelijk in dit boekje kan bijgehouden worden.

 

De steekkaart: bekendmaking en verspreiding

Vanuit Sensoa zetten we zwaar in om de steekkaart (en de onderliggende boodschappen) tot bij de huisarts te krijgen. Dit doen we door onder meer door volgende initiatieven:

 

Indirect via algemene media en algemeen publiek:

De steekkaart werd als ondersteuningsmiddel voor huisartsen mee bekend gemaakt via de seksmythes campagne van Sensoa (zie http://www.seksualiteit.be/seksmythes). Verschillende media hebben dit opgepikt, een interessant artikel over de steekkaart is ook verschenen : http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170919_03081814

 

Rechtstreeks naar huisartsen:

Sensoa heeft budget vrijgemaakt om een sterke impuls te doen naar huisartsen rechtstreeks: in de eerste week van oktober zullen 6.000 Vlaamse huisartsen de steekkaart ontvangen per post (samen met een affiche over seksmythes), dit met de steun van Domus Medica.

Daarnaast verschijnt er in het vaktijdschrift HuisartsNU een wetenschappelijk artikel rond de mythes en de steekkaart. Online is dit reeds beschikbaar via https://www.domusmedica.be/documentatie/huisartsnu/archief/2017-jg-46/nr-46-5/7135-hoe-seksuele-gezondheid-ter-sprake-brengen-huisartsen-kunnen-seksmythes-weerleggen.html

Tot slot, wordt de steekkaart tijdens de bestaande LOK vormingen ‘let’s talk about seks’ bekend gemaakt.

 

Oproep aan seksuologen

Sensoa wil ook via seksuologen een verspreiding en bekendmaking naar huisartsen in beweging zetten. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

Steekkaarten zijn voor seksuologen gratis ter beschikking als ondersteuningsmiddel om zelf de stap te zetten naar de huisarts. Denk je aan manieren of initiatieven om de steekkaart (en onderliggende boodschappen) te gebruiken of verder te verspreiden, contacteer ruth.borms@sensoa.be

Hoe kleinschalig ook, ook indien het maar gaat over één arts, gelieve ons op de hoogte te houden. We willen registreren op welke manier we deze boodschappen tot bij de huisarts kunnen krijgen, zowel goede als minder goede ervaringen zijn welkom.

Sensoa wil ondersteuning bieden aan seksuologen, indien gewenst, kan dit bijvoorbeeld door infomoment te organiseren over deze steekkaart.

Alle ideeën zijn dus meer dan welkom! Voel je schroom, uit onze bevraging bij huisartsen kwam naar voor dat bijna 65% van de huisartsen het erg belangrijk vinden om regelmatig herinnerd te worden aan het thema. Dus hou je vooral niet in!

 

Steekkaarten opvragen kan ook via ruth.borms@sensoa.be