Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Sensoa-symposium seksuele gezondheid: save the date en survey

27/05/2018

In opdracht van Minister Jo Vandeurzen organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid samen met Sensoa op vrijdag 14 december 2018 een ‘Symposium Seksuele Gezondheid’. Met het Symposium willen we onder meer een stand van zaken opmaken met betrekking tot vijf seksuele gezondheidsthema’s, actuele uitdagingen identificeren en concrete aanbevelingen formuleren voor toekomstig beleid. We willen ook graag de doelgroepen actief betrekken bij deze oefening. Dit doen we aan de hand van rondetafelgesprekken waar intermediairs aan het woord worden gelaten.

  1. Voor elk thema wordt er een rondetafel georganiseerd. Via deze weg willen wij aan geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om zich hiervoor in te schrijven. Praktisch:
    Kinderen, jongeren en seksualiteit: woensdag 30 mei, 9.30u-13.30u, lokaal Isala Van Diest, Herman Teirlinck, 01.05
  2. Seksueel welbevinden: vrijdag 8 juni, 9.30-13.30u, lokaal B2.111, Ellips
  3. Preventie van hiv en soa: vrijdag 8 juni, 9.30-13.30u, lokaal 00G.20, Ferraris
  4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag: maandag 25 juni, 9.30-13.30u, lokaal Isala Van Diest, Herman Teirlinck, 01.05
  5. (On)geplande en (on)gewenste zwangerschap: dinsdag 26 juni, 9.30-13.30u, lokaal 00G.20, Ferraris

U kan ook input geven door deel te nemen aan een kort online survey. Dit survey is opgebouwd rond vijf modules (één module per thema), en u kan zelf kiezen voor welke en hoeveel verschillende modules u de survey invult. Wij moedigen iedereen aan om hieraan deel te nemen, ook indien u deelneemt aan een rondetafel: https://nl.surveymonkey.com/r/NG9D2WJ

Voor verdere vragen over de ronde tafels kan u steeds bij mij terecht.
Met vriendelijke groeten,
Katrien Symons
katrien.symons@sensoa.be
+32 3 238 68 68