Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Bestuur

Co-voorzitters Ruth Borms en Louis Wauters

(voorzitter@seksuologen-vlaanderen.be)

Ruth Borms (°1977) is klinisch seksuoloog VVS en klinisch psycholoog en werkt al jaren bij Sensoa als beleidsmedewerker ‘seksueel welbevinden bij volwassenen’. Ze is gepokt en gemazeld binnen het beleidswerk en is daarnaast actief binnen haar privépraktijk in Tisselt als relatietherapeut en seksuoloog.

Ruth trad in 2016 toe tot de raad van bestuur.

Louis Wauters (°1990) is seksuoloog en historicus. Hij is werkzaam als daderhulpverlener voor het Leerproject Daders Seksueel Geweld. Hij is daarvoor gedetacheerd binnen CGG Kempen en CAW Antwerpen. Hij werkt als klinisch seksuoloog VVS (i.o.) in het H. Hartziekenhuis te Mol. Hij volgt een opleiding tot gestalttherapeut.

Louis kwam in 2015 als praeses van de studentenvereniging Eros bij de Raad van Bestuur en is sinds 2016 ook penningmeester van de VVS.

Secretarissen Sofie Ruts en Matthias Borremans

(secretaris@seksuologen-vlaanderen.be en nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be)

Sofie Ruts (°1995), klinisch seksuoloog VVS (i.o.). In 2016 is Sofie afgestudeerd als sociaal werker. Omwille van haar interesse voor seksualiteit en seksueel welzijn, heeft ze nadien een master seksuologie gevolgd. Ze is werkzaam als zelfstandig seksuoloog in 2 verschillende praktijken. Sofie heeft zich onder andere gespecialiseerd in seksualiteit bij chronische ziekten en personen met een beperking. Daarnaast geeft ze vormingen op maat voor verschillende organisaties. Naast haar job als zelfstandig seksuoloog werkt ze als maatschappelijk werker. Samen met Matthias zal ze de functie van secretaris vervullen binnen de Raad van Bestuur.

Matthias Borremans (°1995) is opvoeder-begeleider, seksuoloog VVS en kinderwensconsulent. Hij begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking gepaard gaand met externaliserende gedragsproblemen. Binnen de organisatie staat hij tevens in voor de uitwerking van relationele en seksuele vormingen. Bovendien is hij werkzaam bij Karel de Grote Hogeschool als extern gastdocent. Dit alles combineert hij momenteel met een educatieve master in de gezondheidswetenschappen. Matthias was in 2018 actief als vice-praeses bij Eros, en nam sindsdien ook deel aan de Raad van Bestuur.

Persverantwoordelijke Chloé De Bie

(persinfo@seksuologen-vlaanderen.be)

Chloé De Bie (°1989) is klinisch seksuoloog VVS, klinisch psycholoog en relatietherapeut. Daarnaast ook rouwtherapeut en burn-out coach. Ze heeft haar eigen therapiecentrum Vivolinio te Gent (www.vivolinio.com). Ze is lector aan de Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen), waar ze psychologische en seksuologische vakken geeft in de opleidingen vroedkunde en verpleegkunde. Sinds 2012 is Chloé bestuurslid van de VVS en sinds april 2019 nam ze de functie van persverantwoordelijke op zich. Als laatste is ze heel wat bezig om in de media mythes omtrent relaties en seksualiteit te doorbreken. (foto: © Filip Van Roe/VTM/DPG Media)

Erkenningen tot klinisch seksuoloog VVS: Sam Geuens

(erkenning_klinischseksuoloog@seksuologen-vlaanderen.be)

Sam Geuens (°1986) is ethicus, klinisch seksuoloog VVS en oplossingsgericht psychotherapeut. Hij is lector aan de PXL Hogeschool in het departement vroedkunde en werkt als klinisch seksuoloog in een privépraktijk te Hasselt. Daarnaast is hij actief als freelancer voor Sensoa. Binnen de VVS verzorgt en coördineert hij de interne erkenningstrajecten al sinds 2014.

Els Elaut

Professor Els Elaut (°1980) is klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog VVS en gedragstherapeut en coördinator van het interdisciplinaire genderteam van het UZ Gent. Zij is tevens de drijvende kracht achter de Permanente Vorming Seksuologie aan de UGent. Naast het coördineren van deze verschillende initiatieven en het begeleiden van cliënten, doet zij ook nog onderzoek, voornamelijk naar seksueel functioneren bij transgenders. Els is reeds lang aan de VVS verbonden en was vele jaren secretaris, tot ze dit jaar deze functie neerlegde. Els blijft bestuurslid binnen onze vereniging.

Paul Enzlin

Behoeft Paul Enzlin (°1968) nog een introductie als opleider van een hele generatie Vlaamse en Nederlandse seksuologen? Professor Paul Enzlin is pedagoog, klinisch seksuoloog VVS, relatie- en gezinstherapeut en coördinator van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS) aan het UZ Leuven, hoogleraar aan de KU Leuven en programmadirecteur van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen. Hij doceert over de klinische seksuologie en de seksuele pedagogiek. Hij is sinds jaar en dag verbonden aan de VVS.

An Pues

An Pues is criminoloog, klinisch seksuoloog VVS en systeemtherapeut bij haar zelfstandige praktijk PersonA te Reet en in de multidiscilplinaire groepspraktijk de Triangel in Borsbeek en Mortsel. Ze werkt daarnaast als preventiemedewerker bij de gemeente Boom. An is een recent bestuurslid bij de VVS.

Ann Eben

Ann Eben (°1986) werkt als klinisch seksuoloog VVS en relatietherapeut met borstkankerpatiënten in het UZ Leuven. Daarnaast heeft ze een privépraktijk te Hasselt. Ze is vormingsfreelancer bij Sensoa en verzorgt mee, van bij de start, het postgraduaat seksuologische hulpverlener aan de UCLL. Ze kwam in 2017 bij het bestuur van de VVS.

Charlotte Boven

Charlotte Boven (°1994), seksuoloog VVS rondde in 2019 haar studies als pedagoog en seksuoloog af en zetelt in het bestuur sinds 2018 als praeses van Eros en trad daarna formeel toe. Tijdens haar masterproef raakte ze geboeid door wetenschappelijk onderzoek en de mogelijke impact van oncologische problemen op zowel inter- als intrapersoonlijk gebied. Momenteel is ze voltijds werkzaam als doctoraatsstudente aan de UZ Gent/UGent waarbij ze a.h.v. haar onderzoek aanbevelingen wil formuleren tot het voorzien van rouwzorg op maat aan nabestaanden waarvan de naaste overleden is ten gevolge van kanker.

Isabelle Eens

Isabelle Eens (°1990), seksuoloog VVS en Limburgse spring-in-het-veld. In 2014 afgestudeerd als seksuoloog en vanuit haar interesse in zeden ook de postgraduaat ‘Forensische Psychodiagnostiek en Counseling’ gevolgd. Na een zijsprong in de eventwereld heeft ze begin 2019 terug de draad opgepikt en is momenteel werkzaam bij het Mobiel Forensisch Team. Hier behandelt ze de dossiers zeden binnen de begeleidings- en adviesfunctie.

Isabelle is nog niet bekrachtigd als bestuurslid door de algemene vergadering, maar zal al wel deelnemen aan de raad van bestuur.

Manuela Heymans

Manuela Heymans behaalde naast een bachelor in de psychologie en diploma specifieke lerarenopleiding ook een master in de seksuologie aan de KU Leuven. Ze is werkzaam als klinisch seksuoloog VVS (i.o.) in het Multidisciplinair centrum Healthcube in Tervuren. Als seksuoloog specialiseert zich nu verder in het werken met koppels en startte in 2019 een opleiding tot relatietherapeut. Naast haar klinisch werk, geeft ze ook relationele en seksuele vorming in verschillende scholen en is ze leerkracht middelbaar onderwijs.

Manuela werd vooralsnog niet bekrachtigd als bestuurslid door de algemene vergadering, maar we willen haar hier al zeker voorstellen.

Sofie Dieltjens

Sofie Dieltjens (°1980) is klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Ze is zelfstandig seksuoloog sinds 2012. Zij heeft dit jaren gecombineerd met een functie binnen het CLB. Sinds september 2019 is zij voltijds seksuoloog. Sofie is verbonden aan het diagnosecentrum en het heilig hartziekenhuis in Lier. Daarnaast geeft zij freelance vormingen aan huisartsen voor Sensoa

Eros

Binnen de VVS is er een lange traditie waarbij de studentenvereniging van de masteropleiding seksuologie aan de KU Leuven vertegenwoordigd wordt binnen de Raad van Bestuur. Menig bestuurslid begon ooit haar carrière binnen de VVS op die manier.

Thans zijn zowel Jente Van Oevelen, Babette Vandenbroeck en Silke Van Dijck verbonden aan de VVS.

Silke (l.) en Jente (m.)  zijn respectievelijk praeses en vice-praeses binnen Eros en beiden student seksuologie. Voor hun traject seksuologie aan te vatten, studeerden zij beiden af als vroedkundigen.

Babette Vandenbroeck (r.) (°1997) is vroedvrouw en studente seksuologie (afstuderend in 2021). Met veel plezier beheert zij het reilen en zeilen van onze facebookpagina.