Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Bestuur

Co-voorzitters: Isabelle Eens en Svenja Vergauwen

(voorzitter@seksuologen-vlaanderen.be)

Isabelle Eens (°1990) is forensisch seksuologe en werkt sinds 2022 als netwerkcoördinator internering voor het Hof van Beroep Antwerpen. Daarvoor was Isabelle werkzaam in het Mobiel Forensisch Team waar zij voornamelijk gespecialiseerd was in de assessment en trajectuitwerking van zedenplegers met een interneringsstatuut en (vorming rond) gezonde seksualiteit binnen de forensische psychiatrie. Verder zetelt Isabelle ook in de bestuursgroep van NL-ATSA, een vereniging die zich in Nederland en België inzet voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en het verspreiden van kennis over behandeling/begeleiding van daders die seksueel geweld gepleegd hebben.

Isabelle is in 2022 aangesteld als voorzitter van de VVS.

Svenja Vergauwen

Svenja Vergauwen (°1984) is seksuoloog en werkt sinds 2021 als beleidsmedewerker ‘seksueel welbevinden’ bij Sensoa. Svenja was 7 jaar werkzaam als educatief medewerker relaties en seksualiteit bij Pimento vzw (toen nog Jeugd en Seksualiteit). Ze heeft ervaring met relationele en seksuele vorming aan kinderen, jongeren en hun begeleiders. Na een korte professionele zijsprong naar een lokaal bestuur is ze sinds 2019 werkzaam bij Sensoa.

Nieuwsbrief: Sofie Ruts

(nieuwsbrief@seksuologen-vlaanderen.be)

Sofie Ruts (°1995), klinisch seksuoloog VVS (i.o.). In 2016 is Sofie afgestudeerd als sociaal werker. Omwille van haar interesse voor seksualiteit en seksueel welzijn, heeft ze nadien een master seksuologie gevolgd. Ze is werkzaam als zelfstandig seksuoloog in 2 verschillende praktijken en is verbonden als seksuoloog aan het Ziekenhuis van Geel. Sofie heeft zich onder andere gespecialiseerd in seksualiteit bij chronische ziekten en oncologie. Daarnaast geeft ze vormingen op maat voor verschillende organisaties. Naast haar job als zelfstandig seksuoloog werkt ze als seksuoloog transgenderzorg bij VITAZ campus Moerland Sint-Niklaas.

Administratieve cel: Hadewijch Pecceu, Sofie Dieltjens,  Eveline De Rey en Matthias Borremans

(secretaris@seksuologen-vlaanderen.be )

Hadewijch Pecceu (°1987) studeerde in 2008 af als Bachelor verpleegkundige. Na een aantal jaar werkervaring bleef de interesse in intimiteit, seksualiteit en relaties. Ze vervolledigde de Master Seksuologie in 2020 en was lid van de studentenvereniging Eros. Sinds maart 2022 werkt ze als zelfstandig seksuoloog en relatietherapeute in drie praktijken te Oostende, Kortemark & Evergem. Ze vervolledigde het jaartraject Partnerrelatietherapie bij School4Power.

Hadewijch kwam begin 2022 in de Raad van Bestuur en neemt sinds september 2023 de rol van secretaris op.

 

Sofie Dieltjens (°1980) is klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Ze is zelfstandig seksuoloog sinds 2012. Zij heeft dit jaren gecombineerd met een functie binnen het CLB. Sinds september 2019 is zij voltijds seksuoloog. Sofie is verbonden aan het diagnosecentrum en het heilig hartziekenhuis in Lier. Daarnaast geeft zij freelance vormingen aan huisartsen voor Sensoa.

Sofie neemt sinds 2022 de functie van penningmeester op zich.

Eveline De Rey (°1987) is Klinisch Seksuoloog VVS, systeempsychotherapeut (IPRR vzw) en EMDR-therapeut i.o. (Integrativa vzw). Ze werkt voltijds als zelfstandig Klinisch Seksuoloog en psychotherapeut in het AZ Jan Portaels (Vilvoorde), bij Well2DAY (Mechelen) en in haar eigen privé praktijk te Mechelen. Als basisdiploma heeft ze een Bachelor in de Orthopedagogie. Ze deed werkervaring op als opvoeder-begeleider in residentiële verblijfplaatsen voor personen met een beperking (VAPH) en binnen Jongerenwelzijn / Agentschap Opgroeien. 

Eveline maakt sinds 2022 deel uit van de Raad van Bestuur en ondersteunt in administratieve functies.

 

Erkenningen tot klinisch seksuoloog VVS: Matthias Borremans

(erkenning_klinischseksuoloog@seksuologen-vlaanderen.be)

Matthias Borremans (°1995) is praktijkgericht orthopedagoog en seksuoloog. Hij is momenteel tewerkgesteld als seksuoloog bij Aditi vzw, waar hij zijn beide diploma’s mooi met elkaar kan verzoenen. Daarnaast vult Matthias de functie van praktijklector binnen de opleiding Orthopedagogie aan Karel de Grote Hogeschool in.

Matthias was in 2018 actief als vice-praeses bij Eros, en nam sindsdien ook deel aan de Raad van Bestuur. Sedert 2019 is Matthias lid van de administratieve cel, waar hij eerst de secretaris functie opnam. Sinds september 2023 is hij verantwoordelijk voor de erkenningstrajecten.

Lisa Backaert

Lisa Backaert (°1998) is klinisch seksuoloog VVS (i.o.). Ze heeft een bachelor in vroedkunde. Ze is werkzaam in twee praktijken “In Harmonie” in Diest en “Therapy4U” in Geel. Verder is Lisa actief als leefgroepbegeleidster bij Meza. Daarnaast studeert ze psychologie aan de VUB en volgt de opleidingen ’traumaverwerking’ en ‘oplossingsgerichte cognitieve therapie en systemische therapie’.

Lisa is als voormalig Praeses van Eros in contact gekomen met het bestuur van de VVS. Nu neemt ze sinds 2022 de functie van social media op zich. Ook is ze lid van de werkgroep voor de ‘Dag van de Seksuologie’.

Sam Geuens

Sam Geuens (°1986) is ethicus, klinisch seksuoloog VVS en oplossingsgericht psychotherapeut. Hij is lector aan de PXL Hogeschool in het departement vroedkunde & verpleegkunde en werkt als klinisch seksuoloog in de polikliniek seksuologie in het Sint Fransiscus Ziekenhuis te Heusden-Zolder. Daarnaast is hij actief als freelancer voor Sensoa. Hij is jarenlang lid van de Raad van Bestuur, waar hij verantwoordelijk was voor de erkenningstrajecten en tuchtproceduren tot september 2023.

Els Elaut

Els Elaut (°1980) is klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog VVS en gedragstherapeut. Ze coördineert het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), het Vlaams referentiecentrum voor transitie-gerelateerde zorg of transgenderzorg. Els heeft intussen meer dan tien jaar klinische ervaring in het werken met transgender en gender diverse personen, alsook in het klinisch seksuologisch werk. Naast haar werk op het UZ Gent, is ze klinisch gastprofessor aan de Universiteit Gent, waar ze het vak ‘Genderstudies en seksuologie’ doceert. Tevens is ze de drijvende kracht achter de opleiding ‘Seksuologie’ aan dezelfde universiteit. Haar onderzoeksinteresses liggen op de domeinen seksuele motivatie en seksuele gezondheid bij transgender en gender diverse personen.

Paul Enzlin

Behoeft Paul Enzlin (°1968) nog een introductie als opleider van een hele generatie Vlaamse en Nederlandse seksuologen? Professor Paul Enzlin is pedagoog, klinisch seksuoloog VVS, relatie- en gezinstherapeut en coördinator van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS) aan het UZ Leuven, hoogleraar aan de KU Leuven en programmadirecteur van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen. Hij doceert over de klinische seksuologie en de seksuele pedagogiek. Hij is sinds jaar en dag verbonden aan de VVS.

An Pues

An Pues is criminoloog, klinisch seksuoloog VVS en systeemtherapeut bij haar zelfstandige praktijk PersonA te Reet en in de multidiscilplinaire groepspraktijk de Triangel in Borsbeek en Mortsel. Ze werkt daarnaast als preventiemedewerker bij de gemeente Boom.

Ann Eben

Ann Eben (°1986) werkt als klinisch seksuoloog VVS en relatietherapeut binnen het interdisciplinair genderteam van het ZOL Genk. Daarnaast heeft ze een privépraktijk te Hasselt. Ze is vormingsfreelancer bij Sensoa en verzorgt mee, van bij de start, het postgraduaat seksuologische hulpverlener aan de UCLL.

Ze kwam in 2017 bij het bestuur van de VVS.

Ruth Borms

Ruth Borms (°1977) is klinisch seksuoloog VVS en klinisch psycholoog en werkt al jaren bij Sensoa als beleidsmedewerker ‘seksueel welbevinden bij volwassenen’. Ze is gepokt en gemazeld binnen het beleidswerk en is daarnaast actief binnen haar privépraktijk in Tisselt als relatietherapeut en seksuoloog.

Ruth trad in 2016 toe tot de Raad van Bestuur.

 

Lauren Keymolen

Lauren (°1998) is vroedvrouw en seksuoloog. Ze is werkzaam op de dienst fertiliteit van het UZ Brussel en staat te popelen om haar eerste stappen te zetten in het werkveld als klinisch seksuoloog.

Lauren is als vice-praeses van Eros in contact gekomen met het bestuur van de VVS en neemt sinds 2022 de functie sociale media op, samen met Lisa Backaert. Ze is ook actief in de werkgroep Events, dit oa voor de organisatie van de ‘Dag van de Seksuologie’.

 

Sanne Timmermans

Sanne (°1999) heeft een bachelor in toegepaste psychologie en is momenteel (voorjaar 2024) bezig met de afwerking van haar master seksuologie. Hierna wil ze graag als klinisch seksuoloog en psycholoog aan het werk.

Ze is als vice-praeses van Eros in contact gekomen met de VVS en is sinds 2023 deel van de werkgroep events voor oa de Dag van de Seksuologie.

 

Eros

Binnen de VVS is er een lange traditie waarbij EROS, de studentenvereniging van de masteropleiding seksuologie aan de KU Leuven vertegenwoordigd wordt binnen de Raad van Bestuur. Menig bestuurslid begon ooit haar carrière binnen de VVS op die manier.

Academiejaar 2023-2024: Lisa Quanten (praeses) in het midden en Sanne Timmermans (vice praeses) rechts.