Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Seks in Beeld: Praten ouders met hun kinderen over internetporno voordat internet dat doet?

19/09/2016

Griet Geeraerts

Doelstelling: Met de komst van het internet is porno heel toegankelijk geworden. Jonge kinderen kunnen ervan schrikken, pubers gaan er actief naar op zoek. In deze scriptie wordt onderzocht of Vlaamse ouders met hun kinderen over internetporno praten.
Daarnaast worden een,aantal factoren bestudeerd die mogelijk samenhangen met het al dan niet praten over internetporno, met name: de kennis die ouders hebben over het kijkgedrag van hun kinderen, de leeftijd van het kind
en het geslacht van de ouder. Tot slot wordt gepeild naar de moeilijkheid die ouders ervaren om het gesprek rond internetporno aan te gaan en de nood aan concrete handvaten om hen daarbij te helpen.
Methode: Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de grote online survey “SEKS IN BEELD”. In deze survey bevroegen studenten uit de Permanente Vorming Seksuologie van de Universiteit Gent, verschillende aspecten van internetpornogebruik in Vlaanderen.
Resultaten: Ook al vindt drie kwart van de ouders het hun taak om met hun kind over internetporno te praten, slechts weinig ouders doen dat effectief. Als ze het wel doen, hangt het samen met de kennis die ze hebben over het kijkgedrag van hun kind. Als er zeker geweten is dat het kind kijkt, wordt er het meest gesproken. Ook de leeftijd van het kind speelt een rol in het praatgedrag. Naarmate het kind ouder wordt, wordt er meer gesproken over internetporno. Het verschil tussen moeders en vaders in seksuele opvoeding dat in veel andere onderzoeken wordt gevonden, is niet zichtbaar als het gaat over praten over internetporno. Tot slot geven de resultaten weer dat hoe moeilijker ouders het vinden om te praten over internetporno, hoe meer ze aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning daarbij.
Besluit: Dit onderzoek toont aan dat er moet nagedacht worden over de manier waarop ouders het thema internetporno kunnen integreren binnen de seksuele opvoeding van hun kinderen. Daarom zullen de resultaten meegenomen worden naar het forum “Jongeren, Relaties en Seksualiteit”, de denktank van Sensoa die professionelen bij elkaar brengt om een kwalitatief RSV-beleid uit te denken.

Lees hier het hele eindwerk.