Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

VVS ondertekent brief aan IFIC

14/11/2018

De implementatie van de IFIC barema in april 2018 stuit op veel onrust bij de zorgverstrekkers. De beroepsgroepen hebben dit barema niet mee onderhandeld en vragen daarom aan het IFIC om mee aan tafel te mogen in de verdere onderhandelingen.

De onrust ontstaat meestal door de functieomschrijving. Deze stuiten op ongeloof en worden ervaren als onvolledig, verouderd en niet conform de dagelijkse realiteit op de werkvloer. Daar sluiten de beroepsverenigingen zich volledig bij aan. Want als werknemers momenteel beroep willen aantekenen door de de IFIC functieomschrijvingen te willen weerleggen, merken we dat dit beroep systematisch onontvankelijk verklaard wordt. De werknemers kunnen zelf geen aanpassing van de functieomschrijving vragen, dit gebeurt via een “onderhoudsprocedure” waar enkel vakbonden en werkgevers betrokken zijn.

Daarom vragen een aantal beroepsverenigingen (waaronder ook de VVS) een herwerking van de functieprofielen, en wensen daarover op een constructieve en positieve manier samen te werken met IFIC. De volgende vragen en standpunten  liggen voor:

 1. Tijdens de onderhoudsprocedures dienen de beroepsverenigingen per beroepsgroep betrokken te worden.
 2. Referentiefuncties moeten worden uitgebreid over alle beroepsgroepen over alle sectoren heen, dit geeft ruimte tot specialisatie en maakt andere sectoren dan ziekenhuizen aantrekkelijker.
 3. Veranderen van dienst binnen hetzelfde ziekenhuis of werkgever moet het behoud van het recht niet in IFIC te moeten meestappen behouden blijven (dit is momenteel wel het geval).
 4. Functieprofielen die reeds werden bijgewerkt of opgemaakt door de beroepsverenigingen moeten dienen als instrument bij de herweging van de profielen  en het toevoegen van nieuwe functies.

Deze brief is verstuurd naar :

 • Minister De Block
 • Meneer Wim Hardy, Voorzitter IFIC
 • Mevrouw Veerle Van Roey, Ondervoorzitter IFIC
 • Mevrouw Lauriane Sable, Adjunct-directeur IFIC
 • Meneer Gert Van Hees (ACLVB)
 • Meneer Stef Doise (LBC-NVK)
 • Meneer Jan-Piet Bauwens (BBTK-SETCa)
 • Meneer Hellendorff (CNE)