Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Gendervragen en gendervariantie

Gendervragen en gendervariantie

Transgender en gender diverse personen kunnen terecht bij seksuologen om hun eventuele gendervraag te exploreren. Gendervariantie is een koepelterm voor mensen met een vraag naar genderbevestigende medische interventies, een zoektocht in een eventuele sociale transitie, of mensen die aan cross-dressing doen.

Cross-dressing

Cross-dressing (vroeger: travestie) is dan wel een bekend fenomeen, maar wordt dikwijls verengd tot drag queens.

  • Dragqueens zijn mannen die – meestal met veel showelementen – een uitvergrote vrouwelijkheid op een podium te brengen.
  • Iemand die aan cross-dressing doet, voelt de behoefte heeft om (episodisch of in alle aspecten van het leven) kledij te dragen die stereotiep van een ander gender wordt verwacht. Cross-dressing hangt niet samen met een bepaald gender.

Transgender en non-binaire personen

Soms stemt je genderidentiteit (hoe je je voelt) niet overeen met je geboortegeslacht (toegewezen bij de geboorte). Soms ervaren mensen hier weinig last van, anderen ervaren een grote lijdensdruk en overwegen eventueel genderbevestigende medische stappen. Voor anderen kunnen aanpassingen in genderexpressie (kledij, kapsel, etc) volstaan. Je genderidentiteit (of je je man, vrouw, non-binair etc. voelt) staat los van je seksuele identiteit (tot wie je je seksueel aangetrokken voelt).

Onze samenleving deelt ons vaak op in mannen en vrouwen. Niet iedereen voelt zich thuis in één van deze twee hokjes. Voor deze groep gender diverse mensen bestaan vandaag meerdere termen: non-binair, agender, genderqueer etc.

Voor meer informatie: www.transgenderinfo.be.