Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Terugbetaling ziekenfondsen

Sinds 1 januari 2022 betalen twee ziekenfondsen seksuologen gedeeltelijk terug.
In overleg met de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) hebben het “Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen” en het “Vlaams & Neutraal Ziekenfonds” besloten om consulten bij Klinisch Seksuologen (aangesloten bij de VVS) gedeeltelijk terug te betalen. Dit is historisch gezien het de eerste ziekenfondsen zijn die specifiek inzetten op de seksuele gezondheid van de Vlamingen. Seksuele moeilijkheden en problemen komen vaak voor en hebben een duidelijke negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

Sinds 1 juli 2022 is er ook gedeeltelijke terugbetaling bij ziekenfonds Solidaris (vroeger bekend onder de naam De VoorZorg of Bond Moyson).

Vanaf 1 januari 2023 zal de mutualiteit CM ook consulten bij Klinisch Seksuologen (i.o.), aangesloten bij de VVS, terugbetalen.

 

Concreet bestaat de gewone terugbetaling uit:

  • 10 euro per sessie
  • Max. 10 tot 12 sessies per rechthebbende per kalenderjaar (= max. 100-120 euro). Bij CM: max. 24 sessies per leven
  • Enkel geldig bij Klinisch Seksuologen (i.o.) aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Meer info en terugbetalingsformulieren:

 

Erkenningscertificaat ‘Klinisch Seksuoloog VVS (i.o.)

Sinds 2023 maakt de VVS een jaarlijks attest op voor de leden met het statuut ‘klinisch seksuoloog VVS (i.o.).

Wat betekent dit erkenningsattest?

Het attest wordt jaarlijks, op naam, opgemaakt vanuit de VVS naar die leden die voldoen aan de voorwaarden om klinisch seksuologisch werk te doen. Dit zijn erkenningsvoorwaarden opgemaakt door ons als beroepsvereniging en staat (helaas nog) los van een eventuele officiële erkenning vanuit de overheid. Meer informatie over deze voorwaarden vind je op deze website onder het tabblad ‘erkenning tot klinisch seksuoloog vvs’.

Waarom sturen we dit attest uit?

Als beroepsvereniging willen we waken over de kwaliteit van klinisch seksuologische hulpverlening en daarmee gepaard de nodige opleiding, vorming, intervisie en ervaring. Met dit attest kan de professional (aan zijn cliënten) aantonen dat hij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Waarom is dit attest nog nodig?

Meer en meer mutualiteiten verzorgen een terugbetaling voor consulten bij ‘een seksuoloog verbonden aan de VVS’. De attesten zijn dan ook een bewijs voor de mutualiteit dat de professional hiertoe behoort, en door de VVS erkend wordt om klinisch seksuologisch werk uit te voeren. Jaarlijks wordt er zowel in het voorjaar als in het najaar een namenlijst opgestuurd naar alle betrokken mutualiteiten.

Verder zal dit attest jaarlijks opgemaakt worden, waarbij er dus ook een jaarlijkse controle is of de erkende leden nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Met de tijdstempel is het document ter controle ook raadpleegbaar op datum.