Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Seksuologen in de pers

We vinden we het een goede zaak dat seksuologen zich ook inzetten om op maatschappelijk niveau te komen tot een positieve cultuur en correcte basiskennis met betrekking tot seksualiteit. Seksuologen in de media zorgen er mee voor dat mythes doorbroken worden en mensen laagdrempelig meer informatie ontvangen omtrent seksualiteit. Het is essentieel dat dit gebeurt op een professionele manier. We willen met deze tekst een aantal algemene richtlijnen/aandachtspunten meegeven wanneer je zelf als seksuoloog een optreden in de geschreven of gesproken pers overweegt.

Maar wat doe je concreet wanneer je gecontacteerd wordt door een journalist of een medewerker van een Tv-programma of radioprogramma? Volgende bedenkingen kunnen je op weg helpen.

Zelfreflectie

 • Wil je dit zelf? Is het een onderwerp waar je kennis over hebt? Is het een onderwerp waar je je naam al dan niet wil aan verbinden?
 • Is het haalbaar? Wat is de deadline? In de media moet het vaak snel gaan, sta bij jezelf stil of je nu voldoende ruimte hebt om een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren.
  • Is op één van deze vragen het antwoord: “nee” of zit je met twijfels; weet dan dat je de contactpersoon steevast kan doorsturen naar de persverantwoordelijke van de Vlaamse Vereniging voor seksuologie: ; persinfo@seksuologen-vlaanderen.be

Alvorens toe te zeggen

 • Zorg dat je op voorhand een akkoord hebt dat je het eindproduct (geschreven tekst, filmpje, audiofragment) mag nakijken en het recht hebt om aanpassingen te eisen. Zo behoud je zoveel mogelijk de controle over het eindproduct waar jouw naam onder staat. Weet dat “Wat gezegd is, is gezegd”; dus grote lijnen kan je niet zomaar terugnemen. Je kan wel zaken meer nuanceren.

Voorbereiding

 • Is het een vraag waar je eerst even wil over nadenken? Vraag de journalist om op een afgesproken moment terug te bellen en de vragen op voorhand door te sturen. Zo geef je jezelf de tijd om je wat in te werken in het onderwerp.
 • Bereid voor wat je over het onderwerp wil zeggen. Meestal wordt op het einde gevraagd of je zelf nog iets wil toevoegen. Dan kan je terugvallen op je voorbereiding om te kijken of je je volledige boodschap hebt kunnen brengen.

Het gesprek

 • Tracht geen uitspraken te doen over concrete situaties die men je voorlegt. Je kent immers nooit de volledige context. Spreek je enkel uit in algemene termen.
 • Leg vakjargon zeker goed uit, zodat het juist geïnterpreteerd wordt.

Eigen (ex-)cliënten betrekken

 • Houd rekening met je beroepsgeheim of discretieplicht. Je mag nooit namen en/of gegevens van cliënten zomaar doorgeven.
 • Wij adviseren enkel en alleen gebruik te maken van indirecte rekrutering. Dit kan door de oproep (van de media) je doen door de oproep van de media te delen op je social media of een poster/oproep op te hangen in je wachtkamer of praktijk.
 • Denk goed na over de therapeutische relatie en de invloed die jouw vraag kan hebben op deze relatie. Dit geldt ook indien het om ex-cliënten gaat. Je kan nooit uitsluiten dat zij op een later tijdstip de draad van de begeleiding opnieuw willen oppikken.

Wil je nog meer praktische tips in verband met werken in de media, klik hier.