Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Erkenning tot klinisch seksuoloog VVS

Mensen die een erkenning (van onbepaalde duur) willen als ‘klinisch seksuoloog VVS’ zijn gebonden aan extra voorwaarden.

Je hebt:

  • een diploma Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KU Leuven),  Licence en Sciences de la Famille et de la Sexualité (UCL),  Master of Science in de Seksuologie (KU Leuven) of Permanente Vorming Seksuologie (UGent)
  • aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 770 uren bestaande uit:
    • 600 uren klinisch seksuologische praktijk: hulpverlening bij seksuele problemen
    • 140 uren aanverwante activiteiten: verslaggeving en multidisciplinair overleg
    • 30 uren seksuologische supervisie bij een door de VVS erkend supervisor (meer info)
  • diploma van psychotherapeutische scholing van minimaal drie jaar of een diploma postgraduaat in de Klinische Seksuologie UPC KU Leuven

Wanneer je nog niet aan deze voorwaarden voldoet en klinisch werk wil doen, dien je een aanvraag in tot erkenning. Je krijgt dan de titel klinisch seksuoloog VVS (i.o.) en vijf jaar de tijd om de extra voorwaarden te vervullen.

Nog geen opleiding tot psychotherapeut afgerond? Lever dan een bewijs van inschrijving in dergelijke opleiding aan ten laatste binnen vijf jaar na het erkend worden als klinisch seksuoloog.

Vragen over dit traject kan je richten tot Matthias Borremans (erkenning_klinischseksuoloog@seksuologen-vlaanderen.be).

 

Erkenningscertificaat ‘Klinisch Seksuoloog VVS (i.o.)’

Sinds 2023 maakt de VVS een jaarlijks attest op voor de leden met het statuut ‘klinisch seksuoloog VVS (i.o.).

Wat betekent dit erkenningsattest?

Het attest wordt jaarlijks, op naam, opgemaakt vanuit de VVS naar die leden die voldoen aan de voorwaarden om klinisch seksuologisch werk te doen. Dit zijn erkenningsvoorwaarden opgemaakt door ons als beroepsvereniging en staat (helaas nog) los van een eventuele officiële erkenning vanuit de overheid. Meer informatie over deze voorwaarden vind je op deze website onder het tabblad ‘erkenning tot klinisch seksuoloog vvs’.

Waarom sturen we dit attest uit?

Als beroepsvereniging willen we waken over de kwaliteit van klinisch seksuologische hulpverlening en daarmee gepaard de nodige opleiding, vorming, intervisie en ervaring. Met dit attest kan de professional (aan zijn cliënten) aantonen dat hij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Waarom is dit attest nog nodig?

Meer en meer mutualiteiten verzorgen een terugbetaling voor consulten bij ‘een seksuoloog verbonden aan de VVS’. De attesten zijn dan ook een bewijs voor de mutualiteit dat de professional hiertoe behoort, en door de VVS erkend wordt om klinisch seksuologisch werk uit te voeren. Jaarlijks wordt er zowel in het voorjaar als in het najaar een namenlijst opgestuurd naar alle betrokken mutualiteiten.

Verder zal dit attest jaarlijks opgemaakt worden, waarbij er dus ook een jaarlijkse controle is of de erkende leden nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Met de tijdstempel is het document ter controle ook raadpleegbaar op datum.